استراتژی های ترید

اختیار خرید (Call option)

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ارایه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری

قرار دادهای آتی و ابزارهای مدیریت ریسک ددر تامین مالی پروژه ها بخش سوم .

ب : قرار داد اختيار معامله option contracts

يكي ديگر از ابزارهاي مهم در مديريت ريسك و پوشش ريسك در تامين مالي پروژها قراردادهاي اختيار معامله هستند . همانطور كه ميدانيم در مبحث قراردادهاي آتي و پيمانهاي آتي هرچند كه آنها باعث از بين رفتن هر نوع از نوسانها ي قيمت در آينده ميشوند . اما به علت اينكه اجراي آن قراردادها الزام آور بوده و حتي در صورت اينكه با كاهش ارزش مواجه شويم باز هم ملزم به اجراي آن هستيم كه در اين حالت منجر به ضرر مي گردد لذا براي رفع اين مشكل كارشناسان و محققان نياز به استفاده از ابزار جديدي را احساس نموده اند. كه اگر قراردادي تعريف شود كه اعمال آن اختياري بوده و لزوما نيازي به اجراي آن نباشد . و در شرايطي كه نوسانات بازار باعث ضرر ميشوند اختيار را اعمال نمود.بسياري از مشكلات قراردادها و پيمانهاي آتي را نخواهيم داشت.

ابزارهاي مثل اوراق قرضه قابل تبديل و سهام قابل بازخريد و اوراق قرضه قابل بازخريد و. همگي از انواع قرارداد اختيار معامله هستند كه براي دارنده آنها اين حق را ايجاد ميكند.كه انها را تبديل و يا بز خريد نماييند و اين تنها يك حق اختيار است نه تعهد انجام.

استفاده از اين ابزار به اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 بر میگردد . امروزه اختيار معامله بر روي انواع سهام, اوراق قرضه , ارز و كالا و حتي شاخص هاي سهام مورد معامله قرار مييرد. و در بسيار ي از بورسها و بازارهاي خارج از بورس در حجم بسيار گسترده ای مورد مبادله قرار ميگيرد.

اختيار معامله توافقي است بين طرفين كه از يك طرف حق خريد و ااز طرف ديگر فروش دارايي را متعهد شده . بدين ترتيب كه دارنده اختيار حق خريد يا فروش دارايي با قيمت مشخص شده در زمان مشخص درآينده را خواهد داشت.

انواع اختيار معامله

· از نظر حق خريد Call Option

· از نظر حق فروش Put option

الف) اختيار خريد (Call Option)
قراردادي است که صاحب اختيار(خريدار اختيار خريد) پس از پرداخت مبلغي مشخص به فروشنده اختيار، اين حق را پيدا مي کند که تا زماني مشخص(تعيين شده توسط بازار رسمي بورس)، دارايي رسمي مشخص را با کيفيت اختیار خرید (Call option) مشخص با قيمت مشخص اگر بخواهد از فروشنده اختيار، خريداري كند؛ اين تنها يک حق يا امتياز خريد است نه اجبار. فروشنده اختيار خريد تا زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نكرده ، هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا كند، فروشنده اختيار خريد اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد.
به عبارتي ديگر، خريدار اختيار خريد داراي يك حق است و فروشنده اختيار خريد در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود، اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار خريد تلقي مي شود. صاحب اختيار خريد(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارائي بالامي رود و فروشنده اختيار خريد فكر مي كند كه قيمت دارائي پايين مي آيد. اين قرارداد به صورت رسمي در بورس هاي دنيا به روي دارايي هاي واقعي و مالي معامله مي شوند. چنانچه صاحب اختيار به دلايل قيمت هاي بازار، از حق خود استفاده كند، حالتي ايجاد مي شود كه به آن درون پولي (in The money). اطلاق مي شود.

ب) اختيار فروش (Put option) :
قراردادي است كه صاحب اختيار(خريدار اختيار فروش) پس از پرداخت مبلغي مشخص به فروشنده اختيار اين اختیار خرید (Call option) حق را پيدا مي كند كه تا زمان مشخص دارايي مشخص را با كيفيتي مشخص با قيمتي مشخص اگر بخواهد به فروشنده اختيار بفروشد. اين تنها يك حق يا امتيار فروش است نه اجبار. فروشنده اختيار فروش تا زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نكرده، هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا كند، اختیار خرید (Call option) فروشنده اختيار فروش اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتي ديگر، خريدار اختيار فروش داراي يك حق است و فروشنده اختيار فروش در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود؛ اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار فروش تلقي مي شود. صاحب اختيار فروش(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارايي پايين مي رود و فروشنده اختيار فروش فكر مي كند كه قيمت دارايي بالامي رود. اين قراردادها به صورت رسمي در بورس هاي دنيا به روي دارايي هاي فيزيكي و مالي معامله مي شوند.

ج )ا زنظر سررسيد

حق اختيار خريد و فروش هر كدام به دو دسته تقسيم ميشود

قرارداد اختيار اروپايي European option فقط در تاريخ سررسيد قابليت اعمال دارد.

قرارداد اختيار آمريكايي American option در هر زماني قبل از تاريخ سررسيد يا در تاريخ سررسيد قابل اعمال است.

مكانيزم بازار اختيار معامله:

اين معاملات به شيوهاي مختلفي انجام ميپذيرد .

زماني كه برگهاي اختيار معامله مانند ساير ابزارهاي مالي در بازار بورس عرضه شوند اين بازارها را بورس معاملات اختيار مي نامند

زماني كه برگهاي اختيار معامله در بازارهاي خارج از بورس عرضه شوند اين بازارها را خارج از بور بورس معاملات اختيار مي نامند

کارگزار كارگزار تالار بورس صحن معاملات

ارايه به قيمت معين مسئول اجرای سفارشات انجام معامله

سفارش به قيمت بازار بازار ساز توسط

فروشنده حق اختيار موسسه پايايا ي اختيار معامله خريدار حق اختيار

کاربردهای اختيار معامله:

1.تركيب اختيارهاي دو طرفه يكسان:

يعني داشتن يك اختيار خريد و يك اختيار فروش كه داراي سر رسيدهاي يكسان و قيمت هاي توافقی يكسان باشند در اين وضعیت 3 حالت ميتواند رخ دهد:

· قيمت توافقی ã قيمت بازار ä ====== اختيار خريد انجام نميگيرد ولي دارنده اختيار فروش اختيار خود را اعمال ميكند

· . قيمت توافقی ä قيمت بازارã ====== اختيار خريد انجام ميگيرد ولي دارنده اختيار فروش اختيار خود را اعمال نميكند

در اين وضعيت اگر فردي همزمان اختيار خريد و اختيار فروش را تحصيل كند ميتواند با بروز هريك از حالتهاي فوق تصميمات مقتضي را اعمال كند.

2.تركيب هاي خاص اختيارهاي 2 طرفه :

تقریباً شباهت زيادي به تركيب اختيار هاي يكسان دارد و تنها تفاوت آن اختلاف قيمت توافقی در اختيار خريد و فروش است. در اين حالت قيمت تفوافقي در اختيار خريد بيشتر از قيمت تفوافقي در اختيار فروش ميباشد.در حقیقت شركنهاي از اين استراتژي استفاده ميكنند.كه در انتظار قيمت خاصي باشند در واقع احتمال افزايش قيمت سهام براي اين دسته از افراد بيشتر از احتمال كاهش قيمت سهام است.ولي باز هم سعي در پوشش ريسك آن هرچند ناچيز را دارند..

اصطلاح Call در بازارهای مالی به چه معناست؟

اصطلاح call، می‌تواند دو معنی داشته باشد. می‌تواند به قرارداد اختیاری اشاره کند که این حق (و نه الزام) را‌ به مالک آن می‌دهد تا مقداری مشخص از یک دارایی پایه را، به‌قیمتی معین و در مدت زمانی مشخص شده خریداری کند. (call) همچنین می‌تواند به مزایدهٔ خرید (Call Auction) نیز اشاره کند، زمانی که خریداران قیمت حداکثری قابل‌پذیرشی را برای خرید تنظیم می‌کنند، اختیار خرید (Call option) و فروشندگان نیز قیمت حداقلی رضایت‌بخشی را برای فروختن یک اوراق قرضه در یک مبادله تنظیم می‌کنند، همتاسازی خریداران و فروشندگان در این فرایند، موجب افزایش نقدینگی (liquidity) و کاهش نوسان در بازار می‌شود. گاهی از این مزایده به‌عنوان دستور خرید در بازار ( call market) یاد می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد اختیاری می‌توانید از مطلب آموزشی «قرارداد اختیار معامله خرید (Call Option) چیست؟» دیدن نمایید.

نکات مهم اصطلاح Call در بازارهای مالی:

  • اصطلاح اختیار خرید (call) می‌تواند به مزایدهٔ خرید و یا اختیار خرید اشاره کند.
  • دستور مزایدهٔ خرید، یک روش معامله است که در بازارهای غیرنقدینه، برای تعیین قیمت اوراق قرضه استفاده می‌شود.
  • دستور اختیار خرید (call option)، یک حق و نه یک الزام برای خریدار است، تا بتواند یک سند پایه را به‌قیمت اعمالِ تعیین‌شده در محدودهٔ زمانی مشخصی خریداری کند.

مبانی اصطلاح Call در بازارهای مالی

مزایدهٔ خرید (Call Auction) همچنین به‌عنوان دستور خرید (call market) نیز شناخته می‌شود. مزایدهٔ خرید، روشی معاملاتی برای مبادلهٔ اوراق قرضه است که در آن، قیمت‌ها براساس انجام معامله در بازهٔ زمانی معینی تعیین می‌شود. یک دستور خرید اختیاری (call option) محصول مشتقه‌ای به‌شمار می‌آید که در در بازارهای رسمی، و یا در بازارهای خارج از بورس (over-the-counter) مورد معامله قرار می‌گیرد. اصطلاح (call) همچنین توسط وام‌دهندگان، به‌هنگامی که درخواست بازپرداخت کامل پول پیش‌پرداختی را می‌کنند نیز استفاده می‌شود.

در عکس زیر مثالی از خرید قرارداد اختیار خرید را می‌بینیم

و در عکس زیر، مثالی از فروش یک قرارداد اختیار خرید را می‌بینیم

اختیار خرید (call option) اصطلاح Call در بازارهای مالی

در اختیارات خرید، سند پایه می‌تواند یک سهم، اوراق قرضه، یک ارز خارجی، کالا یا هر سند معامله‌شدهٔ دیگری باشد. مالک قرارداد خرید، این حق (و نه الزام) را دارد تا اسناد اوراق قرضهٔ پایه تحت قیمت اعمالی تعیین‌شده، و در بازهٔ زمانی مشخصی خریداری کند. فروشندهٔ قرارداد اختیار در برخی مواقع نویسنده (Writer) نیز خطاب می‌شود. یک فروشندهٔ قرارداد باید به مفاد قرارداد، در صورت اعمال شدن اختیار (option) عمل کرده و دارایی پایه را تحویل دهد.

وقتی که قیمت اعمال بر روی دستور (call) کمتر از قیمت بازار (market price) در موعد اعمال قرارداد باشد، دارندهٔ اختیار می‌تواند از قرارداد اختیار خریدش برای خرید اسناد به‌قیمت اعمال که در حال حاضر کمتر از قیمت بازار می‌باشد، استفاده کند. اگر قیمت بازار کمتر از قیمت اعمال باشد، دستور بدون استفاده و فاقد ارزش، منقضی می‌شود. یک قرارداد اختیار خرید همچنین می‌تواند براساس حرکات بازار دارای ارزش حقیقی باشد و پیش از تاریخ سررسیدش فروخته شود.

اختیار فروش (put) درست برعکس اختیار خرید عمل می‌کند. مالک قرارداد فروش، این حق (و نه الزام) را دارد تا اسناد پایه خود را به قیمت اعمال معینی در بازهٔ زمانی مشخصی بفروشد. معامله‌گران قراردادهای مشتقه، معمولاً قراردادهای اختیار خرید و فروش را برای کاهش، افزایش یا مدیریت میزان ریسکی که انجام می‌دهند ترکیب می‌کنند.

مزایدهٔ خرید (call auction) اصطلاح Call در بازارهای مالی

در یک مزایدهٔ خرید، بازار مربوطه، یک چارچوب اختیار خرید (Call option) زمانی مشخصی را برای یک معامله صحیح تنظیم می‌کند.

مزایده‌هایی که مبادله‌های کوچک‌تر و تعداد محدودی از سهام را پیشنهاد می‌دهند، یکی از متداول‌ترین انواع مزایده‌ها هستند. تمام اوراق، می‌توانند به‌صورت هم‌زمان برای معاملهٔ فروخته شده یا به‌صورت پی‌درپی معامله شوند. خریداران یک سهم، قیمت حداکثری قابل‌پذیرش خود، و فروشندگان نیز قیمت حداقلی قابل‌پذیرش خود را قید می‌کنند. تمام معامله‌گران متقاضی باید به‌صورت هم‌زمان در بازار حاضر باشند. به‌هنگام پایان بازهٔ مزایده خرید، اوراق قرضه تا زمان دستور خرید بعدی غیرنقد خواهند بود. گاهی اوقات، هنگامی که دولت‌ها قصد فروش اسناد خزانه، اسناد دولتی و سهام را دارند، از مزایده‌های خرید بهره می‌برند.

مهم است که به یاد داشته باشید که دستورهای یک مزایده خرید، دستورهایی از پیش قیمت‌گذاری شده هستند، به این معنا که شرکت‌کنندگان پیشاپیش قیمتی را که مایل به پرداخت یا دریافت آن هستند را تعیین نموده‌اند. شرکت‌کنندگان یک مزایده نمی‌توانند محدودیتی برای مقدار سود و زیان خود قائل شوند. و این به آن دلیل است که دستورشان براساس قیمتی که به‌هنگام رسیدن به مزایده تعیین کردند برقرار است.

مثالی از اختیار خرید (call option) اصطلاح Call در بازارهای مالی

فرض کنید معامله‌گری یک قرارداد اختیار خرید را با هزینه کل 2 دلار برای سهام شرکت اپل (Apple) به‌قیمت اعمالی 100 دلار می‌خرد. قرارداد برای منقضی شدن تا یک ماه آینده تنظیم شده است. قرارداد اختیار خرید این حق (بدون هیچ الزامی) را به خریدار می‌دهد تا سهام شرکت اپل را که به‌هنگام اعطا شدن قرارداد اختیار، در حال معامله شدن به‌قیمت 120 دلار بود یک ماه بعد با قیمت 100 دلار بخرد. اگر یک ماه بعد سهام اپل در حال معامله شدن در قیمتی زیر 100 دلار باشد، این اختیار خرید بدون هیچ‌گونه ارزشی منقضی خواهد شد. ولی هر قیمتی بالای 100 دلار، این فرصت را به‌خریدار قرارداد می‌دهد تا سهام آن شرکت را به‌قیمتی ارزان‌تر از قیمت بازار خریداری نماید.

مثالی از مزایدهٔ خرید اصطلاح Call در بازارهای مالی

فرض کنید قیمت سهام شرکت ABC ، قرار است با مزایده خرید (call auction) تعیین شود و 3 خریدار برای این سهام وجود دارند. شخص X، شخص Y و شخص Z.

X، یک دستور خرید برای 10.000 عدد از سهام شرکت ABC به قیمت 10 دلار به ازای هر سهم را قرار داده است، در حالی که Y و Z هر کدام به‌ترتیب دستور خرید 5.000 و 2.500 سهم به‌قیمت‌های 8 و 12 دلار به‌ازای هر سهم را قرار داده‌اند. از آنجایی که X بیشترین تعداد سهم را در دستور خرید خود دارد، او برندهٔ این مزایده شده و سهام به‌ازای 10 دلار برای هر سهم در بازار بورس به فروش خواهند رسید. Y و Z نیز قیمتی مشابه با X را می‌پردازند. پروسه مشابهی را نیز می‌توان برای در نظر گرفتن قیمت فروش اختیار خرید (Call option) سهام مورد استفاده قرار داد.

اختیار معامله طلا؛ سرمایه­ گذاری بدون اشک و آه

طلا

یادتان باشد هر اختیار معامله یک قرارداد بین فروشنده و خریدار است. فروشنده (writer) متعهد می شود که طلا را از خریدار آن قرارداد به قیمت مشخص و در یک تاریخ معین بخرد یا بفروشد. (بسته به نوع اختیار معامله فروش (put option) یا خرید (call option) در این فاصله زمانی یا عمر قرارداد اختیار معامله، خریدار یک قرارداد اختیار معامله، این حق را دارد (نه تعهد) که آن معامله را تا تاریخ معین‌شده انجام دهد. در این یادداشت به جزییات اختیار معامله طلا پرداخته شده است.

* دکتر احمد یزدان پناه، اقتصاددان و استاد دانشگاه

وقتی شما یک دارایی مثل اتومبیل خود را بیمه می­کنید و ریسک آتش‌سوزی آن را با پرداخت حق بیمه به دیگری (شرکت بیمه) منتقل می ­کنید در حالیکه احتمال وقوع آن برایتان اهمیت ندارد؛ به‌کارگیری اختیار معامله برای پوشش ریسک نوسانات قیمت طلا در سبد دارایی های شما در اصل همین اطمینان خاطر بیمه را برای شما فراهم می کند.

یک قرارداد یا برگ اختیار معامله طلا به دارنده یا صاحب آن این «حق» اما نه «تعهد» را برای خرید یا فروش میزان معینی طلا به قیمت مشخص (که بدان قیمت توافقی می­گویند) در تاریخ انقضا می ­دهد.

قرارداد اختیار معامله طلا چگونه عمل می­کند

اختیار معامله یک ابزار مشتقه ( derivative ) هستند؛ یعنی قیمت آن­ها از قیمت قراردادهای اوراق بهادار دیگر یا دارای ی­ها و کالاهایی چون طلا، ارز، ذرت مشتق می­ شود. در موضوع بحث ما، قیمت یک قرارداد اختیار معامله طلا از قیمت طلا مشتق می ­شود. برای مثال فرض کنید شما یک قرارداد اختیار خرید ( call option ) برای 100، اونس طلا به قیمت توافقی ( strike ) 100 دلار و با تاریخ انقضای شانزدهم آوریل می­خرید. این اختیار معامله به شما این «حق» را می­دهد که 100، اونس طلا را به قیمت 1000 دلار تا شانزدهم آوریل خریداری کنید (البته قرارداد، فقط وقتی ارزشمند ‌است که طلا بالاتر از 1000 دلار در هر اونس در آن نقطه از زمان معامله شود). امروزه اختیار معامله‌های طلا در حجم­های بالا در بورس کالایی نیویورک ( NYMEX ) و یا بورس کالایی توکیو ( TOCOM ) معامله می­شوند.

یادتان باشد هر اختیار معامله یک قرارداد بین فروشنده و خریدار است. فروشنده ( writer ) متعهد می شود که طلا را از خریدار آن قرارداد به قیمت مشخص و در یک تاریخ معین بخرد یا بفروشد. (بسته به نوع اختیار معامله فروش ( put option ) یا خرید ( call option ) در این فاصله زمانی یا عمر قرارداد اختیار معامله، خریدار یک قرارداد اختیار معامله، این حق را دارد (نه تعهد) که آن معامله را تا تاریخ معین‌شده انجام دهد. وقتی یک اختیار معامله منقضی می­شود، اگر به اجرا درآوردن آن با منافع خریدار مغایر باشد، او هیچ تعهدی در این راستا ندارد. خریدار مزبور قرارداد اختیار معامله را بدین دلیل خریده بود که معامله را در آینده معینی را انجام دهد. (فکر می­کنید خرید اختیار معامله از فروش آن ساده ­تر باشد؟)

فرض کنید، طلا به قیمت هر اونس 1000 دلار معامله می­شود. حال فرض کنید یک سرمایه­گذار به خرید یک اختیار خرید برای طلا به قیمت 2 دلار برای هر قرارداد اقدام کند. یادتان باشد از آنجاکه هر قرارداد اختیار معامله 100، اونس طلا است (اندازه قرارداد) هزینه تحمیلی و واقعی این اختیار معامله 200 دلار می­شود (200=2 دلار ×100).

اجازه دهید به زبان ساده از سرنوشت ارزش این قرارداد اختیار طلا تحت سناریوهای مختلف کمی بحث کنیم:

1. وقتی آن اختیار خرید طلا منقضی می­شود و طلا به قیمت 1050 دلار معامله می شود.

یادتان باشد آن قرارداد اختیار خرید به خریدار آن این حق را می­داد که طلا را به قیمت هر اونس 1000 دلار خریداری کند. در این سناریو، خریدار آن قرارداد می­توانست آن را برای خرید طلا به قیمت هر اونس 1000 دلار به کار برده و بلافاصله طلاها را در بازار «باز» به قیمت هر اونس 1050 دلار بفروشد. به این اختیار معامله در این حالت به زبان سازوکار بورس­های کالایی می­گویند ( in- the- money ). ازآنجاکه اختیار خرید مزبور در تاریخ انقضا به 50 دلارفروش رفته است ] و چون هر قرارداد شامل 100، اونس است، قیمت کل فروش آن قراردادها (توجه کنید قراردادها معامله می­شوند!) 5000 دلار می­شود [ سرمایه­گذار مزبور برای خرید قرارداد 200 دلار پرداخته بود، لذا سود خالص خریدار آن قرارداد از آن معامله 4800 دلار شده است.

2. وقتی آن قرارداد اختیار خرید طلا منقضی می ­شود و طلا به قیمت 1001 دلار معامله می شود.

با به کار گیری اختیار خرید (Call option) تحلیلی شبیه آنچه در بالا گفته شد، حالا اختیار خرید مزبور یک دلار ارزش دارد (در کل 100 دلار) از آنجاکه سرمایه­گذار مثال­ ما برای خرید آن 200 دلار پرداخته بود، معامله او با زیان خالصی معادل یک دلار (در جمع 100 دلار) همراه شده است. به زبان بورس کالایی این قرارداد اختیار معامله در حالت ( at- the- money ) است، چراکه معامله مزبور قسمتی از سرمایه را بر باد داده است.

3. وقتی آن قرارداد اختیار خرید طلا منقضی می­شود و طلا به قیمت 1000 دلار یا کمتر از آن معامله می ­شود.

اگر در تاریخ انقضای آن قرارداد طلا به قیمت 1000 دلار یا کمتر معامله شود، می­گویند آن قرارداد در وضعیت ( out- of- the- momey ) است؛ یعنی ارزش خود را ازدست‌داده است؛ بنابراین اختیار خرید (Call option) خریدار آن 100 درصد پول خود را از دست می­دهد. (در این مثال، 200 دلاری که آن سرمایه­گذار بابت آن قرارداد پرداخته بود).

اختیار معامله چرا مهم است؟

سرمایه­گذاران به دو دلیل اصلی و اساسی قراردادهای اختیار معامله را به کار می­گیرند. اشاره‌ کنم که در بورس کالایی دودسته بر روی این قراردادها فعال‌اند یکی آنان که درصدد پوشش نوسانات قیمت کالاها هستند و دیگری سفته‌ بازها به معنی عام که شامل همه‌ کسانی می­شود که به فرض طلا را بر پایه پیش‌نگری خود از سمت‌وسوی نوسانات قیمت آن را می­خرند، اگر نوسانات به نفع شما باشد تمام پول خود را روی آن کالا یا سهم می­گذارید. عقلانیت در سرمایه‌گذاری حکم می­کند هر سرمایه­گذاری را همراه با ریسک بدانیم. قبول و تحمل این ریسک در خرید یا سرمایه­گذاری یک دارایی باید جبران شود. وقتی شما به خرید قرارداد اختیار معامله برای بهره­مندی از نوسانات طلا خواه سفته‌باز هستید خواه طلاسازی که قیمت گوشواره های ساخت خود را برای عید نوروز در کاتالوگ خود از این ماه اعلام کرده­اید؛ شما نه‌تنها ریسک زیان ساز خود را محدود کرده­اید، بلکه اگر اوضاع بازار بر وفق مراد شما باشد با سود بالقوه نامحدود روبه رو می شوید.

پوشش ریسک یا مصون‌سازی چیزی شبیه خرید بیمه است این اقدام شما را در مقابل وقایع پیش‌بینی‌نشده حمایت می­کند، ولی شما امید دارید که هرگز با آن واقعه روبه رو نشوید تا از بیمه خود استفاده کنید. چرا یک دارایی مثل اتومبیل خود را بیمه می­کنید و ریسک آتش‌سوزی آن را با پرداخت حق بیمه به دیگری (شرکت بیمه) منتقل می­کنید و احتمال وقوع آن برایتان اهمیت ندارد. به‌کارگیری اختیار معامله برای پوشش ریسک نوسانات قیمت طلا در سبد دارایی های شما در اصل همین اطمینان خاطر بیمه را برای شما فراهم می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا